Sunday, July 15, 2012

Lirik lagu "TANGIS TUBAGASAN"

#SELAMAT PAGI PARA KAWAN#
(Menyimak Lirik Lagu Tapanuli)
__________________________________

Cipt. Bahraini Lubis
Voc. Roni Saputra Siregar

Dimalam undangan namangan sipulut
tu naposo dohot nauli bulung
tubagas nami sude marlagut
huida ho juguk mamunjung-munjung


Dongan sude riang marsiarsakan
tu hami nadua najuguk  di juluan
asing mahuida tangis tubagasan
di arsak ate-ate harani panyosalan

Ro do au mandok dohot denggan
hodo mandok in dadong pardomuan
Ro do au mandok dohot denggan
hodo mandok in dadong pardomuan

Dongan sude riang marsiarsakan
tu hami nadua najuguk di juluan
asing maho  huida tangis tubagasan
di arsak ate-ate harani panyosalan

Ulang ho manyosal di untung bagian
mandok au nahianat cinta
marsanding pe au dipelaminan
di galanggang naso marrongit
diguluan naso marlitta


Huida ho tangis mangutcombopon
giot marsirontak mandok panyosalan
huida rohamu marangan angan
sugari au nian donganmu sapanortoran

Ulang be pupu tangis marsak merjeng
doahon au selamat tuparkawinan
sigop ro jodoh mu sidoli na ganteng
sosonang rohamu dihangoluan

Au pe anggo tardok diuntung bagian
hodo nian sugari dongan saparkatcitan
hudokdo tuho anggi pangidoan
hape anggo naso jodoh nada dong pardomuan

Selamat pagi...!
_______________________________________________

Para kawan...!
Segera miliki Casset dan Cd-nya. "Jika bukan kita yang mencintai musik kita
siapa lagi".  Horas Lagu-lagu Tapanuli...!

No comments:

Post a Comment