Sunday, April 7, 2013

3 Lirik Lagu "Ungut-Ungut"

1. Lirik Ungut - ungut Dari Haba-Haba Group
___________________________________

Maloja da iba marsuru le..eeeeee
dongan na...dua...tolu ...uuuu
tudaganakku baya da na....sannari....iiiii
dipasikola da...muse... tu guru...uuuu
atso sonang da baya tu pudi niari da baya

Manetek hodokda namatcarile dabagian
namanjalahi uang sikola ni... daganak...kkk
narohakku siko...la sasa...dari...iiii
hape hum mangganggu anak ni halak da baya...aaaaa

Lagak-lagakni ni orang kaya le...eee
naso umboto uttung...ggg
hapepurbana da baya purba jabut...tttt
diligin top...pa do...hot.... gaya...aaa
hape bau ni jolma baya songon khosuk dabaya...aaaa
__________________________________________

2. Lirik dari Ungut-Ungut Seni vokal Angkola

Maruppak ma baya sopo-sopo...ooo
naditinggang ni raba-raba...aaa
da namenekan dope au boto..ooo
na ditinggal kon ni damang...ggg

Lagle pandan julago...ooo
parurat ni mali-mali...iii
lale badan na tilako...ooo
naso dapot pangarohai...iii

jala tarsisilon baya...aaa
ujung nai lapa lapion...nnn
da jagit tangan dia solom...mmm
gotti ni badan parnipion...nnn

Lale pandan julago...ooo
parurat ni mali-mali...iii
lale badan na tilako...ooo
naso dapot pangarohai...iii
___________________________________

3. Lirik dari ungut-ungut Padang Bolak

Arirang do hapijo........oooooooooo
ho....oooo....bagian..nnnnnnnn
sodong siala baya di rupai...iiii
hui...iiiiii........
marsirang do baya hape....eeee......
sodong salana na ubaen da baya...aaaaa

Sajari urat ni birajo...oooooo
dua jari uratni attarata...aaaa
sadari kho baya nada huida...aaaa
dua ari au mardandi mangan...nnnn

Saba saba salupak...kkkk... jo...ooooo
ibaen kho baya mar bordar tonga...aaaaa
hita sama-sama sa huta...aaaaa
ibaen ko martona-tona.....aaaaaa
___________________________________PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

No comments:

Post a Comment