Tuesday, February 9, 2016

Zapin : Zapin Melayu Indonesia, Malaysia dan Brunei dalam Comentar

#SELAMAT MALAM PARA KAWAN#
(Menyimak info-info internet sekitar Tari Zapin dalam hubungannya dengan
Zapin Indonesia, Malaysia dan Brunei sekaligus melihat persessuaiannya
dengan macam tari-nya yang tersedia di youtube lewat macam animasi untuk
kemudian di beripendapat / comentar / Analisa dikit-lah)
__________________________________________________________________________

_________________________

Kata Pengantar
_________________________

dung durudung dung...dung...dung...dung...
dung durudung dung...dung...dung...dung...
dung durudung dung...dung...dung...dung...

Zapi....iiiii......nnnn.....
aku dendang....ggggggg.....kan........nnnn....
lagu Mela....yu.....uuuu...
pelipur hati....iiiiiiiiiii.......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......
peli......iiiiiiiiiii.......purrrr....rrrr...lara.....aaaaa.....aaaaa....."

Demikian Iyet Bustami, memulai syair lagunya yang berjudul "Zapin /
Laksamana Raja Di Laut".

Syair beliau dendangkan setelah terlebih dahulu mendapatkan ketukan
gendang yang berbunyi :

dung durudung dung...dung...dung...dung...
dung durudung dung...dung...dung...dung...
dung durudung dung...dung...dung...dung...
huuu...g....gggg....nyiut......

Para kawan dimanapun berada...!

Botulkah Zapin dapat menjadi pelipur lara...?

Selanjutnya belia katakan :

"Lagu-lah Zapin rentak Melayu...!"

Botulkah Zapin Lagu Rentak Melayu...?"

...da....dan...dan....

Botulkan Melayu tak hilang dari Bumi...?


Kawan-kawan sekalian...!

Berikut info-info internet dan youtube sekitar Tari Melayu yang
secara umum disebut "Zapin".

Untuk kemudahan pemahaman, info-info ini akan penulis comentari
lewat dukungan macam animasi Zapin.

Selamat menyimak bersama, "Iyet Bustami". lewat lagu Zapin.

Musik...!
Musik....kkkk....!

Ah... lama kali-pun...!
mana dia musik.... dung durudung dung...dung...dung...dung...itu....?

Musik.....kkkkk....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.....

____________________________________________________________

Macam Info Tari Zapin Secara Umum untuk wilayah Indonesia,
Malaysia dan Brunai
____________________________________________________________

* Hal Pengertian

Tarian Zapin (Jawi:?????) merupakan sejenis tarian rakyat Melayu tradisional.
Tarian ini diilhamkan oleh peranakan Arab dan dikatakan berasal dari Yaman.
Tarian zapin telah menular luas di kalangan penggemar seni tari di Nusantara
iaitu di Semenjung Tanah Melayu, Borneo dan gugusan pulau yang sebanding yang
mana bergiat aktif dari dulu hingga kini seperti di Malaysia, Brunei, Singapura
dan Indonesia.

Komentar :
Dan ini salah satu animasi Zapin dari Indonesia, tepatnya
Kep. Riau, Link :

https://www.youtube.com/watch?v=mLLEd3WMU8Y

* Hal Asal Kata

Zapin berasal dari bahasa arab yaitu "Zafn" yang mempunyai arti pergerakan
kaki cepat mengikut rentak pukulan. Zapin merupakan khazanah tarian rumpun
Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian tradisional ini bersifat
edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah
melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan.

Comentar :
Masuk di akal...!
Karena memang demikian-lah cara salah satu agama itu dapat berkembang
di Nusantara, Malaysia dan Brunai. Dengan kata lain menciptakan pengaruh
lewat seni musik.


* Hal Musik Pengiring

MuMusik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama yaitu alat musik
petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut
marwas.

* Hal Ditarikan Laki-Laki

Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini
sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki
dengan perempuan.

Komentar :
Ya betul...!
Berikut animasi Zapin Perempuan dan Zapin berpasangan, link :
https://www.youtube.com/watch?v=Epw-kemadzQ
https://www.youtube.com/watch?v=ll2Y4IW994ATari Zapin sangat ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak dasar
zapin-nya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera,
Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan dan
Brunei Darussalam.

Di Brunei, tarian Zapin cukup banyak macamnya seperti rentaknya dan geraknya
dan mengikut dari segi sebutannya yaitu dialek orang Brunei zapin lebih
dikenali dengan sebutan '"Jipin"'. Berikut ini adalah tarian Zapin di Brunei:

* Hal Perubahan

Zapin telah mengalami pengubah suaian dari segi bentuk dan ragamnya yang
ternyata lebih tradisional sifatnya. Dengan itu tarian Zapin biasanya mempunyai
pecahan tersendiri menurut tempat ia ditarikan, antaranya adalah:

Tarian Zapin Arab
Tarian Zapin Johor
Tarian Zapin Lenga
Tarian Zapin Pekan
Tarian Zapin Tenglu

Comentar :
Yah begitulah banyak tari yang ada di Dunia ini, saling mempengaruhi dengan
sadar atau tanpa sadar yang disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing.

* Hal Kerja Tim

Tarian Zapin mementingkan pergerakan berkumpulan dan bukannya usaha individu.
Antara peralatan muzik yang mengiringi tarian Zapin adalah gambus, rebana,
gendang, rebab dan marakas.

Biola tidak tergolong sebagai sejenis alat muzik tarian Zapin namun terdapat
anggapan salah dalam kalangan rakyat. Ini disebabkan muzik yang dihasilkan
rebab mempunyai persamaan dengan gesekan biola.

Komentar :
Betul...!
Dan karena kerja tim ini-lah makanya Zapin itu terlihat lebih indah.
Dia ibarat satu kesatuan dari individu yang sesungguhnya berbeda-beda.
Seperti animasi di bawah ini, sangat terasa kerja tim-nya, link :

https://www.youtube.com/watch?v=ll2Y4IW994A

* Hal Asal tarian

Mengikut sejarah tarian Zapin, pada mulanya tarian ini adalah sebagai
tarian hiburan di istana setelah dibawa dari Hadramaut, Yaman oleh para
pedagang Arab pada awal abad ke-16. Pada masa itu negeri Johor menjadi
pengganti kepada peranan Melaka sebagai sebuah entrepot antarabangsa pada
kurun ke-16.

Tarian zapin ini kemudiannya merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti
di Riau, iaitu pusat pemerintahan Johor lama, Singapura, wilayah Sarawak,
dan Brunei Darussalam.

* Hal Media Dakwah

Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.Tarian tradisional ini bersifat
edukatif dan sekaligusmenghibur, digunakan sebagai media dakwah
Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yangdidendangkan.

Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur,
digunakan sebagaimedia dakwah rumpun .Musik pengiringnya terdiri
dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buahalat
musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas.Sebelum tahun 1960, zapin
hanya ditarikanoleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan
oleh penari perempuan bahkan penaricampuran laki-laki dengan perempuan.

* Hal Jenis tarian

Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya
gerak dasar zapin-nyasama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan
barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir
Kalimantan dan Brunei Darussalam.

Komentar :
Memang banyak...!
Dan penamaannya bukan saja berdasarkan wilayah tapi juga berdasarkan
nama dari group musik pe-zapin-nya.

https://www.youtube.com/watch?v=92rHBHQAiY0* Hal Penyertaan Wanita Dalam tari Zapin

Zapin dipercayai dibawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-
kira pada abad ke-15.Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang
ini datang dari Tanah Arab dan Parsi. Di dalamdialek Yamen ia dikenali
sebagai Zaffana.Pada permulaan hanya golongan lelaki yang menyertai tarian
ini. Tapi kini ia telah dimodifikasi denganpenyertaan golongan wanita.


* Hal Gamaran Gerakan pada Zapin

Versi paling asas ialah gerakan mengikut alunan muzik dan kiraan 1 2 3
dan 4.Pada kiraan ke-4 kakidilunjurkan ke belah kiraan terakhir dibuat.
Ia boleh dilakukan setempat atau gerakan ke depan atau kebelakang.

Semasa melakukan gerakan, kondisi tubuh penari biasanya dalam keadaan
tegak dan agakmendada.Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen
muzik tradisional dan genre lagunya biasanya genreSamrah.Instrumen yang
terlibat pula ialah Biola, Marwas dan Gambus.

* Hal Jumlah Penari yang tidak tetap

Dalam Zapin tiada peraturan yang tetap dalam menentukan berapa orang
penari yang diperlukan untukmembuat persembahan. Namun, oleh kerana
penari perlu berinteraksi antara satu sama lain tarian Zapin digalakkan
untuk dilakukan secara berpasangan dalam gandaan 2.

Komentar :
Berikut animasi Zapin yang dilakukan 4 orang putri dan entah berapa orang
putri yang entah dapat anda hitung sendiri, entah tidak :


https://www.youtube.com/watch?v=mLLEd3WMU8Y* Hal Interaksi antara penari

Penari-penari kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing
dengan bergurau,mencabar atau menikmati alunan muzik dan lenggok tarian
pasangan masing-masing.Terdapat banyak bentuk tarian Zapin dan semuanya
telah berevoulusi daripada ragam yang asal.

Comentar :
Dan ini interaksi paling bagus versi penulis. Tari kebisuan yang di
beri musik, tapi seolah berbicara. Luar biasa...! Ada komunikasi 2
arah didalam-nya yang seolah memberi tafsir, "Apa kata abang oke-lah,
apa kata adek okelah".

Jika boleh dilencengkan dikit pada budaya "Tanah Batak" maka inilah
yang disebut, "Songon siala sampagul rapa tuginjang rap tu toru" yang
dalam bahasa modern disebut "saling pengertian" atau dalam bahasa
komunikasi disebut, "Orientasi komunikasi untuk efektifitas komunikasi
alias harmonisasi komunikasi". ini animasi pendukungnnya :


https://www.youtube.com/watch?v=ll2Y4IW994A
* Hal Zapin Tengliu

Antara variasi tarian yang popular ialah Zapin Tengliu yang berasal dari
Mersing.Variasi Tengliu telahdiilhamkan dari para nelayan yang sering
turun ke laut dan mereka manari diatas kapal denganmengikut arus ombak
laut.

Kalau kita melihat variasi ini penari seolah-olah sedang menari sambil
badannya terhuyung-hayang kekiri dan kanan sambil tangannya memegang
tali kapal. Gerakan variasi Tengliu banyak melakukangerakan yang tidak
disangka-sangka seperti pusingan badan dan pinggang diikuti dengan
hentianmengejut dengan kaki, tangan dan bahu.khazanah tarian rumpun
Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.

Tarian tradisional ini bersifatedukatif dan sekaligus menghibur,
digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-laguzapin
yang didendangkan.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama
yaitu alat musik petikgambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang
kecil yang disebut marwas.Sebelum tahun 1960, zapinhanya ditarikan
oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari
perempuan bahkanpenari campuran laki-laki dengan perempuan.

Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya, walaupun pada dasarnya gerak
dasar zapin-nya sama,ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat
Sumatera, Semenanjung Malaysia, kepulauan Riau,pesisir Kalimantan dan
Brunei DarussalamAsal usul zapin ni dari tanah arab, hadralmut.

Pengaruh seni muzik seni tari, senimuzik dan gurindam arab telah menyibar
ke johor melalui kawasanpesisir pantai barat johor dan ke pendalaman
melalui sungai sungai bersama sama penempatan arab dikampung kampung
melayu.

* Hal zapin melayu johor yang disaring

Namun begitu zapin melayu johor unik kerana telah menyaring kesenian
arab sambil mencipa kesenianmelayu dan falasafah kesenian islam.Pada zaman
dahulu kesenian zapin melayu bukan hanya dipersembahkan halaman atau di
anjung rumah ianya juga di persekitaran masjid juga surau untukmenyambut
perayaan mauliurassul s.a.w dan lain lain.


https://www.youtube.com/watch?v=qn_bA3LxiZc


Komentar :
Mudah kali-lah gerakan tari Zapin Malaysia ini. Yang wanita cukup
yang wanita menarik tangannya dari atas kebawah seperti orang mau
duduk, sementara prianya cuma memutar badannya hingga tangannya
ikur berputar. Kalau cuma begitu, saya juga bisa.

* Hal Jenis Japin Johor

Terdapat beberapa jenis zapin johor diantaranya :

1. zapin pekajang,
2. zapin tengelu,
3. zapin lenga dll.

Zapinmelayu johor pada kebiasaannya dimulakan dengan pemainan gambus
permulaaan di namakan Taksim,terdapat beberapa ragam di dalam tarian
zapin diantaranya ragam pusau belanak besar , ragamlompat injut, ragam
kopak,ragam titi batang,ragam ayam patah, ragam pusau belanak kecil dan
akhirsekali ragam wainap.

* Hal Perwujudan Solidaritas untuk kemjuan Zapin


Dalam hal ini paling tidak ada beberapa halyang harus kita lakukan agar
terwujud rasa solidaritas,antara lain

1.SilaturahimYaitumenyambung tali persaudaraan dengan penuh kasih saying.
Dalam hal inikitaharus melakukan kunjungan dengan sengaja kepada sahabat
kita,bahkandi utamakan berkunjung kepadasaudara atau rekan yang
terputus hubungannya dengankita.

2.Saling mengenal satu samalainSemakin kita mengenal secara luas
baik identitas,pemikirannya,maupunsikapmentalnya akan semakin mudah
bagi kita untuk saling melengkapi dan mengisi.

3.Salingmemahami(tafahum)Yaitu upaya saling memahami orang lain,baik
kecendrungan ataupunsikapnya.Dengan sikap saling memahamiini akan
muncul sikap simpati antar sesameteman.

4.Saling membantu.Yaitu salingmenolong antar sesame teman dalam keadaan
lapang maupun dalamkeadaansempit.Persebaran Islam di Indonesia tak serempak
terjadi dalam waktu yang sama,melainkan berproses melalui aktifitas dagangdan
sosial. Oleh karena itu, kekentalan pengaruh budaya dan ajaran Islam di tiap-
tiap tempat diIndonesiatentunya berbedabeda.

Ada masyarakat yang nuansa Islamnya kental, se perti Aceh atau Banten;
adapulamasyarakat yang nilai ³kefanatikan´ Saran Semoga kita dapat memahami
isi dari makalah kami ini dan jg dapat kita ambil pelajaran dari padanya.

Dan kami sangat berharap makalah kami ini mendapatnilai yang baik dari
dosen pembimbing mata kuliah yang bersangkutan.Apabila adasaran dan
kritik yang bersifat membangun kami terima dengan senang hati
dmiuntuk perbaikan di waktuyang akan datang

Macam-macam tari zapin Tarian Zapin Johor merupakan sejenis tarian
rakyat Melayu tradisional. Tarian Zapin ini dipercayai berasal dari
Tanah Arab yang gerakannya adalah cepat dan tidak banyak gerakan bunga
tarinya.

Tarian ini popular pada tahun lima puluhan (50an) dan enam puluhan (60an).
Tarian Zapin Johor dikenali dalam dua bentuk iaitu Zapin Melayu dan Zapin
Arab. Kedua-dua tarian ini memperlihatkan perbezaaan dari segi unsur
peradaptasiannya. Secara realitinya, kedua-dua genre zapin itu berasal
daripada satu keseniaan masyarakat Arab yang dibawa dari Hadramaut.

Di Johor, Malaysia, tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang
berunsur Islam dan berfungsi sebagai hiburan sama ada pada upacara-
upacara sekular mahupun pada sambutan hari-hari kebesaran.

Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri,
Zapin Melayu Johor walaupun lahir daripada adaptasi yang dilakukan ke
atas Zapin Arab secara selektif namun tidak dapat disangkal lagi tarian
zapin ini memperlihatkan lebih kehalusan dan keayuan geraknya dari
Tarian Zapin Arab.


Satu hal yang menarik mengenai tarian Zapin Johor ialah keupayaan
mewujudkan rasa persaudaraan penari dan pemuzik serta sifat esprik
decorps yang dapat dimunculkan sesama mereka sekali gus mematahkan
rasa malu penari-penari apabila menari di khalayak ramai. Secara
simbolik gerak tari zapin ini menampakkan kepentingan usaha bersama
dan bukannya usaha individu di samping meminggirkan persaingan
antara pemain dalam kumpulan mahupun antara kumpulan. Jika ditinjau
daripada perspektif inilah,maka keunikan dan keistimewaan tarian Zapin
Johor amat terserlah.

* Tari Zapin Pekan

Tarian Zapin Pekan merupakan sejenis tarian rakyat Melayu traditional.
Tarian Zapin yang asal dipercayai berasal dari Tanah Arab yang geraknya
adalah cepat dan tidak banyak gerak bunga tarinya.

Zapin Pekan dipercayai telah diperkenalkan di sekitar daerah Pekan oleh
seorang tukang songkok yang berasal dari Sumatera bernama Adam pada
tahun 1930-an.

Tarian zapin bercorak tarian persembahan atau pertunjukan. Gerak tarinya
berasaskan kepada langkah kaki2 penari. Sungguhpun tarian ini berasal
dari Arab-Parsi, namun dari segi pakaian penari2 memakai pakaian Melayu
selengkapnya.

Tarian ni ada tiga peringkat. Peringkat pertama, permulaan tarian
atau pembukaan tarian. Peringkat kedua ialah pecahan atau gerak
serta lenggang tari dan peringkat ketiga merupakan peringkat akhir
iaitu sebagai penutup tarian.

* Hal Zapin Tahun 50'an
https://www.youtube.com/watch?v=ll2Y4IW994A


Zapin begitu popular pada tahun-tahun lima puluhan dan enam puluhan
di daerah Pekan terutamanya di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir.
Tarian zapin biasanya ditarikan dalam majlis-majlis perkahwinan dan majlis
keramaian. Anak-anak muda menjadi penggiat utama dalam tarian zapin ini
kerana mereka mempunyai tenaga dan keupayaan menari dalam rentak yang cepat.

Alat muzik utama yang digunakan dalam tarian ini ialah gambus, rebana,
gendang dan marakas.Anatara lagu2 berirama asli yang didendangkan mengikut
irama zapin ialah lagu2 Lancang Kuning, Zapin Asli, Gendang Rebana dan
lain2 lagi.

Seorang pemuzik bernama Tengku Mansor, telah mengambil inisiatif mencipta
lagu-lagu sebagai pengiring kepada muzik dan tarian zapin. Antara lagu-
lagu yang dicipta ialah Ya Salam, Yale-yale, Tanjung Serindit, Sri Pekan,
Lanchang Kuning, Gambus Palembang, Lancang Daik. Lagu-lagu ini dinyanyikan
oleh isteri beliau Cik Norlia yang berasal dari Singapura.

* Hal Tarian Zapin di Brunei

https://www.youtube.com/watch?v=sLWqj4R9kOQ

Manakala di Brunei, tarian Zapin pelbagai juga jenis dan ragamnya seperti
rentak dan geraknya. Mengikut dari segi sebutan dialek orang Brunei, zapin
lebih dikenali dengan panggilan "Jipin". Jika di Brunei, di antara zapin
yang cukup digemari adalah:-

1. Zapin Laila Sembah (Jipin Laila Sembah)
2. Zapin Tar (Jipin Tar)

Dan mengikut dari segi asal-usul tarian zapin di Brunei, ia dipercayai
pengaruh dari budayanya yang begitu sinonim dengan kedatangan pedagang
bangsa Arab kepulauan Borneo yang tertumpu di Brunei.

Tiada bukti sahih menceritakan, akan tetapi kedatangan pedagang Arab mampu
mengubah seni budaya iaitu dari segi tarian. Di mana Sultan Sharif Ali,
sultan Brunei ketiga juga merupakan berbangsa Arab dari Taif. Zapin berasal
dari segi bahasa arab iaitu "Zafn" yang bermaksud pergerakan kaki cepat
mengikut rentak pukulan. Tarian ini juga kadang-kadang ditarikan secara
berlagu atau berzikir atau di Brunei iaitu berdikir atau berselawat ke
atas Nabi.

Jika di Brunei, alat-alat muzik yang digunakan untuk membantu tarian Zapin
ialah gambus, rebana, gendang tabur dan tar. Asal tarian

Mengikut sejarah tarian Zapin, pada mulanya tarian ini adalah sebagai tarian
hiburan di istana setelah dibawa dari Hadramaut, Yaman oleh para pedagang
Arab pada awal abad ke-16. Pada masa itu negeri Johor menjadi pengganti
kepada peranan Melaka sebagai sebuah entrepot antarabangsa pada kurun ke-16.

Tarian zapin ini kemudiannya merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti
di Riau, iaitu pusat pemerintahan Johor lama, Singapura, wilayah Sarawak,
dan Brunei Darussalam.

_____________

Penutup
_____________

https://www.youtube.com/watch?v=Epw-kemadzQ
Demikian infonya para kawan sekalian...!

Dan jika Cle'an ingin menjawab pertanyaan pada kata pengantar di atas,
maka ini ulangnnya :

1. Botulkah Zapin Lagu Rentak Melayu...?"
   a. Botul
   b. Tidak Botul

2. Botulkah Zapin dapat menjadi pelipur lara...?
   a. Botul
   b. Tidak Botul

3. Botulkah anda menjadi terpaut / terkesan setelah mendengar lagu Zapin...?
   a. Botul
   b. Tidak Botul

4. Botulkan menurut anda Tanah Bunda Melayu tak hilang dari Bumi...?
   a. Botul
   b. Tidak Botul

Para kawan sekalian...!

Selamat malam...!

...dan...

ini Zapin terbaik versi penulis, yang jika penulis masih muda akan
berusaha bergabung dengan group musik ini. Tapi sekarang sudah tua,
ubanan pula. Mau bagaimana lagi. Jadi penikmat aja-lah.

Musik...!
https://www.youtube.com/watch?v=ll2Y4IW994A
______________________________________________________________________
Cat.  :
- Animasi diatas bukan-lah sesuatu hal yang wajib di blog ini. Karena itu
  jika ada pemilik animasi yang merasa keberatan dapat memberitahu langsung
  di postingan ini atau ke parlin.72gar@gmail.com.

- Mohon pada para kawan yang mengcopy animasi agar menjaga animasi-nya
  baik-baik, karena animasi ini mewakili 3 budaya bangsa.

- Terimakasih pada pemilik animasi yang dengan senang hati membiarkan
  animasinya ada di ngkolafacebook.blogspot.com ini.
http://amzn.to/1VW0ktU
cara membuat link pada gambar cara membuat link pada gambar cara membuat link pada gambar cara membuat link pada gambar PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork cara membuat link pada gambar
cara membuat link pada gambar cara cara membuat link pada gambar cara membuat link pada gambar

1 comment:

  1. Ass...saya tidak menyanka kalau saya sudah bisa sesukses ini dan ini semua berkat bantuan MBAH RAWA GUMPALA,saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang dan alhamdulillah kini sekaran saya sudah punya segalanya,itu semua atas bantuan beliau.Saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan nomor dan dana ghaibnya,alhamdulillah kini saya sudah bisa membuka usaha kembali yang dulunya pakum karna masalah faktor ekonomi dan kini kami sekeluarga sudah sangat serba berkecukupan dan tidak pernah lagi hutang sana sini,,bagi anda yang punya masalah keuangan jangan sungkan-sungkan untuk menhubungi MBAH RAWA GUMPALA karna insya allah beliau akan membantu semua masalah anda dan baru kali ini juga saya mendaptkan para normal yang sangat hebat dan benar-benar terbukti nyata,ini bukan hanya sekedar cerita tapi inilah kisah nyata yang benar-benar nyata dari saya dan bagi anda yg ingin seperti saya silahkan hubungi saja MBAH RAWA GUMPALA di 085==316==106==111
    (((( BUKA BLO DANA GHAIB DAN NOMOR GHAIB MBAH RAWA GUMPALA ))))    Ass...saya tidak menyanka kalau saya sudah bisa sesukses ini dan ini semua berkat bantuan MBAH RAWA GUMPALA,saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang dan alhamdulillah kini sekaran saya sudah punya segalanya,itu semua atas bantuan beliau.Saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan nomor dan dana ghaibnya,alhamdulillah kini saya sudah bisa membuka usaha kembali yang dulunya pakum karna masalah faktor ekonomi dan kini kami sekeluarga sudah sangat serba berkecukupan dan tidak pernah lagi hutang sana sini,,bagi anda yang punya masalah keuangan jangan sungkan-sungkan untuk menhubungi MBAH RAWA GUMPALA karna insya allah beliau akan membantu semua masalah anda dan baru kali ini juga saya mendaptkan para normal yang sangat hebat dan benar-benar terbukti nyata,ini bukan hanya sekedar cerita tapi inilah kisah nyata yang benar-benar nyata dari saya dan bagi anda yg ingin seperti saya silahkan hubungi saja MBAH RAWA GUMPALA di 085==316==106==111

    ReplyDelete