Tuesday, January 17, 2012

" MARPULIHODONG "

#SELAMAT PAGI TAPANULI" 
(Sekilas Pendapat Pada Cerita Lama)
_________________________________________________________________

Kakakakakakak...kkk.....kkk, dongan ale dongan...! saya yakin sebagian daripada dongan sudah sangat mengerti dengan cerita ini bukan ? Begitupun tentu tak ada salahnya di ulang untuk palancar kaji. Apalagi mengingat kehidupan ekonomi yang sudah terlalu berat seperti sekarang ini. Ina-ina katanya pupu batubekbek gara-gara arga ni lasiak mambaen manyiak ate-ate.

Ama-ama pupu manukkol ulu haran ni boratna, semetara dakdanak pupu mangido hp beriberi. dan bujing-bujing pupu got mangketek pake bebek mio. Ulang be ibotona nabetengan rohana inda tola tarlambat uang sikolo; muda tarlambat langsung mangancam "Mattak noma au si kola aya" ninna.

Dongan ale dongan...! jika dongan dalam hal ini termasuk yang berstatus ayah, ibu, doli-doli atau bujing-bujing dan punya tantangan hidup seperti diatas bukan tidak mungkin bisa membawa hidup kita seperti si Marpuli hodong ini, yang menurut cerita kondisinya seperti uraian dibawah ini :
_______________________________________

****AMA NI MARPULI HODONG****
_______________________________________

Carito ni Bayo paragat bargot Marangan angan di ari manyogot Atia mangumpul ngiro Bahan baenon gulo Dompak di ginjang bargot Ngiro di garung madung porkot Ibana muloima mambaen hagiot Mamaliaro,manuk,ambeng, horbo ancogot. Muda baya marhasil manngadis gulo Baenon ma modal panabusi ni manuk Mamaliaro manuk pe marhasil Palanjutma manabusi hambeng Hambeng on pe rampak marpinompar Digadis masude anso adong panabusi ni horbo Horbo madung maranak anak sannari madung sabara Inda dabo tar parmahan be anggo hum namardalan pat sajo. Tarpikir ma Ama ni Marpuli Hodong anso manabusi kudo Manunggang kudo kuliling marmahan horbo Tai bia ma baenon naso jungada dope manunggang kudo Aha salana muda marsiajar ma jolo manunggang kudo Manaek mada Ama ni Marpuli Hodong Namanaek tu alopa ni bargot Diparkudo ibana ma alopa hodong ni bargot Lalat di namarsiajar manunggang kudo Lupama ibana marsitiop harani asikna namanunggang kudo Maturapak ma pangkal ni alopa hodong ni bargot Pak....rebesss...buuuuuuummmm Pingsan doma ibana madabu di toru bargot Dongan ale dongan....! cerita ini bersumber dari Hidayat Alimuddin **hamhas,30 oktober 2011,ahad**
______________________________________

PESAN MORALNA DONGAN-DONGAN :
______________________________________

Bagaimana beratnyapun kehidupan, seperti yang digambarkan oppungta najumulo suhuti, songon labi mardalan gumapagapa, batu nirimbang pe amang huporngas, burukpe appang leng naso malamun, salimper di bola pitu tak punya ataupun pir batu piran nasuada, kehidupan ini tetap tidak baik dibuat seperti cara si Marpulihodong. Hidup tetap harus mangolu bope paet.

Dongan ale dongan...! dongan abang ganteng ito nauli lagu. Hangoluan ini adalah kanyataan bukan angan-angan. Karena itu mari kita tantang; mari kita marporang mangalo hangoluan yang memang kenyataan sangape fakta. Bukan angan-angan sangape ilusi.

Semoga...! Alusiau dongan...! Alusi au ito nalagu. " Diarit matarugi lao mambuat pora-pora asa jumpang nauli akkon oloan do iba loja anakku,,,anakku anakku...otondikku" adalah syair penutupnya.

Kakakakakaka....habang boho marpulihodong. Enter.....! Ido. Marputar do palang. Hahahahaha....(rfs).

No comments:

Post a Comment