Tuesday, January 17, 2012

"SI BORU TUMBAGA (OPERA BATAK 5)"

#SELAMAT MALAM BAYO DAN BORU REGAR SEDUNIA#
(Sekilas Pendapat Pada Opera Batak)
_______________________________________________________________
 Para Bayo dan Boru Regar sedunia, Horas...! Kakakakaka...kkk...pada group FB Komunitas keluarga Bermarga Ucok Seregar 2 menurunkan status mengenai penghargaan pada dua orang Maestro Opera Batak di Siantar.  Teringat mengenai opera ini, saya teringat pada paling pakarnya sekaligus pemula dari opera batak ini yaitu Tilhang Gultom dengan salah satu karyanya "Si Boru Tumbaga".

Apa, bagaimana, dimana, mengapa si Boru Tumbaga ini, berikut 3 hata yang memberi gambaran. Adapun kesimpulannya, silakan para Bayo dan Boru Regar menariknya, maksud saya kesimpulannya terserah masing-masing. Begitu lah kira-kira.
_____________________
 HATA PATUJOLONA :
_____________________

Bulu godang di ukur-ukur Baenon bubu aso dibulakkon dison au mandokkon yukur sidung juo isi ni tulisanon Tulisanon Regar marisi sarita si Boru Tumbaga naso mariboto Singkat sarita aso rap mamboto si Boru Tumbaga naso mariboto Awal serita sian huta si Suga-Suga Oppu Guasa goar ni kapala kaluargana si Boru Tumbagaon boru pasadana si Buntulan boru paduana Si Tumbaga pasuo dohot Datu Partukkot Bosi mangido tolong aso Oppu Guasa ra mangoli itopotma tu Barus Datu Partukkot Bosi dohot pulungan manuk,appang dohot anduri Si boru Tumbaga napo mariboto hape Oppu Guasa madung muli Oppu Boangga ingin mamboto idia kunci ni lamari dohot poti Demikian kisah serita si Boru Tumbaga naso mariboto dari par serita ke serita aso palajaran mada di hita poda ni opputta na jolo jadi ihuton di naparpudi Hata maaf mada parjolo muda adong na hurang lobi
__________________________
HATA PADUAHONNA :
__________________________
Dihamu ama nami dohot ina nami na dipasangapi hami. Molo tabereng di masaon nunga tung maol jumpangonta opera Batak. Bahkan mungkin dang adongbe sama sekali. Mardomu tusi, ison patuduhon nami ma sada partunjukan opera Batak ima “Turi-turian ni si Boru Tumbaga Naso Mariboto”.

Pos rohanami mar hite-hite di pertunjukanon, sombu siholta tusi naujui. Jala muse asa diboto generasi muda bagian ni Budaya Bataki. Alai molo adong goar manang marga na apik di carita on, parjolo hami marsattabi. Marsomba hami sappulu jari-jari pasappulu sadahon si manjujung. Asa marpanganju hamu. Nang di nalaho mulak pe hamu annon amang inang, sai Tuhatta ma mandongani. Mauli ate.

Para Bayo dan BorReg...! tentunya uraian diatas memberigambaran betapa pentingnya kita untuk mengetahui macam Opera Batak, selain dapat pasombu sihol tu naujui juga dapat memperkaya pengetahuan kita begenai Budaya Batak. Berikut lagunya si Boru Tumbaga :
_______________________

HATA PATOLUNA :
_______________________
Mendengar lagu  (Loding tu You Tube, manjalahi lagu "Si Boru Tumbaga)

Kakakakakakak....semoga memberi manfaat tu sahula dongan dohot iboto. Botima. Enter...!(rfs)

No comments:

Post a Comment