Thursday, January 19, 2012

"UDAN BEGU"

#SELAMAT PAGI TAPANULI" 
(Sekilas Pendapat Pada Pengistilahan Udan Begu -Tinjauan islami" _____________________________________________________Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!

 “Napaling seru kahanggi ima diwaktu potangni ari, partama ro udan. Setelahi
timbulma mata ni ari. Ro muse udan. Timbul muse mata ni ari dohot garimis
saotik. Terakhirna ro musema halibutongan. Tottu ‘Udan Begu’ nomai”.
Ning kahanggi on tu au najolo waktu di saba julu.

Dongan ale dongan...! Mengapa sikon seperti diatas di Tapanuli disebut
udan begu. Adakah hal seperti ini asal sebut atau memang ada alasan-alasan
tertentu ? Pertanyaan diatas akan dijawab lewat tulis ini.
 _____________________________

 PENGERTIAN UDAN DAN BEGU
_____________________________

 “Udan” dalam bahasa Batak sama artinya dengan hujan. Sedangkan begu bisa
jadi sama dengan hantu/jin atau setan. Dalam arti leksikal hujan bisa terdiri dari
hujan deras, gerimis, hujan lebat, hujan angin, dll. Dalam arti konotatif ada hujan
batu, hujan duit, hujan mas, hujan hantu/ udan begu, dll.

 Jadi yang dimaksud dengan hujan begu pada tulisan ini adalah turunya / berkelarannya
para begu/hantu/setan di lembah-lembah perkebunan/persawahan di Tapanuli pada
saat terjadi gerimis sementara matahari masih terbit. ___________________________________________

BEGU/SETAN/JIN DALAM PANDANGAN ISLAM
___________________________________________

Berikut sebagian dari pandangan islam mengenai tempat yang disukai
hantu/setan/begu :

1. Tempat peristirahatan unta Dalam hadits Abdullah bin Mughaffal radiyallohu ‘anhu
berkata, bersabda Rasulullah Shallallohu ‘alaihi wasallam: “Shalatlah kalian di tempat
peristirahatan (kandang) kambing dan janganlah kalian shalat di tempat peristi rahatan
(kandang) unta karena sesungguhnya unta itu diciptakan dari syaitan.”
(HR. Ahmad (4/85).

 2. Tempat buang air besar dan kecil. “Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini
dihadiri (oleh para setan, pen), maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk
kamar mandi (WC), ucapkanlah “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu
dari setan laki-laki dan setan perempuan.

 3. Lembah-lembah. Sesungguhnya jin dan setan ditemukan di lembah-lembah dan
 tidak ditemukan di pegunungan. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah
dalam “Majmu Fatawa” (19/33) : “Lembah-lembah adalah tempatnya kaum jin karena
sesungguhnya mereka lebih banyak ditemukan di lembah-lembah daripada di
 dataran tinggi.

Berikut  video pendukung :4. Tempat sampah dan kotoran. “(Para Setan) ditemukan di tempat-tempat bernajis
seperti kamar mandi dan WC, tempat sampah, kotoran serta pekuburan. 

5. Pekuburan “Permukaan bumi itu semuanya masjid (bisa dijadikan tempat untuk
shalat-pen) kecuali pekuburan dan kamar mandi.”
 (HR. Ahmad (3/83), Abu Daud (492). __________________________________________________________

TEMPAT YANG DISUKAI BEGU PANDANGAN UMUM
MASYARAKAT TAPANULI
___________________________________________________________

- Secara umum kamar mandi, wc, tempat-tempat yang kotor /tempat pembuangan
sampah, lembah-lembah dan kuburan. - Secara khusus dari hasil pengamatan, toru
ni haruaya, di bulu godang, itoru jambatan, ilambung losung aek, dan mual.
 _____________

KESIMPULAN
_____________

Para dongan sapardiskusian, uraian diatas tetunya telah memberikan gambaran, bahwa
lembah-lembah di Tapanuli (toru haruaya, bulu godang, toru jambatan dohot mual)
adalah tempat tempat yang disukai begu. Dan ketika terjadi gerimis disiang hari atau
petang dalam kondisi matahari masih terang akan lebih disukai begu lagi.
Dan pada saat ini mereka berkeliaran di lembah-lembah tersebut.

Dongan ale dongan...! Dari hasil pengamatan saya selama tinggal di Tapanuli/Angkola
sungguh sangat banyak kejadian di saba atau kebun ketika udan begu ini terjadi.,
antara lain terjadi marsisonggakan, marsikojaran, marbadai, marsitappulan. Dan tak j
arang badanpun pada masa ini sering panas dingin, bahkan sebagian mengalami "Pekkor".

Dengan memahami hal ini, khususon tu para dongan na tinggal di tano hatubuan, agar lebih
banyak beristigfar di saba sangape di kobun pada saat terjadi "Udan Begu" ini. Botima.
 Enter...! Selamat hari Jum'at.(rfs).


Wasaslamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!
__________________________________________________________________
Cat :

No comments:

Post a Comment