Thursday, February 23, 2012

"TUDIA NAMA AU NA DANGOLON"

#SELAMAT PAGI TAPANULI# 
(Sekilas Pendapat Pada Hangoluan - Renungan Pagi) _______________________________________________________________
Para dongan ale-ale. Ale-ale dongan...! Pada pagi hari ini sebelum simanjojak ini dilangkahkan manjalahi dalan-dalan ni ngolu. Bikin tulisan dulu yang berisi diskusi antara 4 orang dalam satu lopo agar mereka keluar dari pardangolan.

Diskusi ini sedikit agak resmi, karena itu peran moderator dilibatkan dengan anggota diskusi Januari Siregar, Februari Hasibuan, Maret Napitupulu dan April Lubis.(nama yang dibikin-bikin).
_____________________________________________________________
Moderator :
Dongan-dongan, anggo narohakku manyambung hata ni judul renungan on nanggo pola susa, apalagi di halak na jojot mambege lagu batak. Tutup mata pe narohakku sangape papitpit mata sanga pe tutup pinggol anggo judulon bisa ma tasambung tudia kalanjutanna.

Aso jelas, sambungkon bojo Januari Siregar ;
_________________________________________________________
Januari Siregar :
Ahade sambungonku. Nadangol lakna au. Hamudo na dangol...! ___________________________________________________________
Moderator :
Nanggo ra ia, aha dope Februari Hasibuan. Sambungbo ?
________________________________________________________
Februari Hasibuan :
Napola da moderator. Mangihut masongoni...!
____________________________________________________________
Moderator :
Mangihut biade anggia, mangihut ho dangol...! ido maksudmu ? Ho peda anggia. Halak tu na kayodo mangihut. Ho got tu nadangol muse noma nimmu mangihut. Nabia deho ?
______________________________________________________________
Februari Hasibuan :
Ala moderator...! nanggoi maksudna. Maksudku mangihut masongoni tu hasil ni renunganon. Boti doda.
_____________________________________________________________
Moderator :
O..., ido maksudna. Maret Napitupulu ma manyambungna. Damos dokkon so jelas ? _______________________________________________________________
Maret Napitupulu :
Tudia nama au na dangolon, Alaini pogos natarlobi. Holan na dangol dapot au, holan na dangol dapot au.
______________________________________________________________
Moderator :
Nasedih dai...! ulahi joba...!
______________________________
Maret Napitupulu :
Tudia nama lao na dagolon
ngaloja daging lam matua
Mandior ngolu-ngolu au
mandior ngolu-ngolu au

Tung bidangdo luat naung hudalani Rura galumbang di nadao
Holan na dangol dapot au holan na dangol dapot au. __________________________________
Moderator :
Amma ngale...! rura sajo mahebat. Ngalumbang muse dope nimmu. Sian dia tudia ho rupa saleleng on. Sambungbo April Lubis.
_____________________________________________________________
April Lubis :
Nahatcit ma hape diau on nadangolon...nnn alaini pogos natarlobi gabe marende nama au gabe sitokar nama au gabe tukang nama au gabe parsaba nama au gabe mangojek nama au gabe parmahan nama au gabe lenong nama au Gabe rittik nama au dst.......

Di tikki par poltak ni bulan tula toho muse ditonga borngin tarsunggul si dangolonki tarsunggul si dangolonki Hu ingot kho ale amang Hu ingot kho ale inang.....ggg.
___________________________________________________

Moderator :
Memang hatcit mada attong na dangol. Tai, botul mehe anggia ho dangol, biasi ho dangol. bia cara mangatasi dangolon bia muse carana aso kaluar sian pardangolanon. Bia muse rupa molo leng tong dangol. Ahadope marpikir bo hamu anggia Januari Siregar, Februari Hasibuan dan Maret Napitupulu, pun April Lubis. (Alhasil Anggota diskusi rap sipbe rap marpikirbe)
________________________________________________________

KESIMPULAN :
___________
Kakakakaka...dongan ale dongan...! Jadi jelas, tudia nama au na dangololon jawabanna na pala tudia-tu dia kecuali tu pikiran.

Begitupun, kalau mau tetap keluar sian pardangolan maka semua nasehat se Tapanuli Selatan laksanakan, baik sian orang tua, sian guru bope hatobangon ni huta. Begitu juga tentang sabar dan syukur tetap tempelkan di ului apapun yang terjadi. Botima. ________________________________________________________ Kakakakakaka...Enter...! Selamat Pagi dan Selamat beraktivitas. Alagleh...namahebatma namar FB on. Iba sajo nabisa kaluar sian pardangolan tai manyarankon iba bisa. Ah........Insya Allah sai kaluar nian.(rfs)
____________________________
Cat :
* Sampai 1 Januari 2013 dilihat 62 kali

No comments:

Post a Comment