Friday, March 30, 2012

"IMAN BUKHARI"

#SELAMAT PAGI MUSLIM  CINTA KEBAIKAN#
(Melihat Sejarah Imam Bukhari & Imam Muslim Sebagai Tokoh Penghimpun Hadist) ______________________________________________________________
As.Wr. wb.

Dongan ale dongan...! Pada Jum'at pagi ini, senang rasanya menyajikan Sejarah Tokoh Penghimpun Hadist khususnya Iman Bukhari dan Muslim. Tujuannya jelas untuk mengingatkan bagi yang telah lupa dan memberitahu untuk jadi pengetahuan bagi yang belum tahu. Berikut uraiannya mengenai Iman Bukhari :
__________________

Lahir & Wafat :
__________________

- Imam Bukhari dilahirkan pada malam Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H/810 M di Bukhara, sebuah kota di Uzbekistan, bekas wilayah Uni Soviet.

- Ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim, salah seorang ulama hadis ternama pada masanya.

- Pakar hadits kharismatik ini wafat hari Sabtu malam 1 Syawwal 256 H pada usia 62 tahun 13 hari di Khartank, sebuah kampung yang tidak jauh dari kota Samarkand.

- Sebelum wafat, Imam Bukhari berpesan agar jenazahnya dikafani tiga helai kain, tanpa baju dan sorban. Jenazahnya dimakamkan setelah shalat Zuhur, bertepatan dengan perayan kemenangan kaum Muslimin di Idul Fitri saat itu.
________________

Masa Belajar :
________________

- Sejak kecil Imam Bukhari telah mencurahkan perhatiannya mempelajari hadis dan ilmu hadis. Pada usia 10 tahun, Bukhari sudah banyak menghafal hadis. Bukhar dikenal rajin, tekun dan juga sangat cerdas. Sehingga tidak mengherankan, sebelum usia 16 tahun Bukhari berhasil menghafal dua buah kitab hadis secara utuh karya Imam Ibnu al-Mubarak dan kitab Imam Waki'.

- Bukhari juga tidak hanya menghafalkan matan hadis dan kitab-kitab ulama terdahulu, namun Bukhari juga mengenal secara rinci biografi para perawi hadis, lengkap dengan data tanggal lahir, tahun wafat dan tempat lahir mereka.

- Tahun 210 H, saat genap berusia 16 tahun, Bukhari bersama ibu dan saudaranya pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. selain untuk menunaikan ibadah haji, Bukhari juga menetap di Hijaz, Mekkah selama 6 tahun.

- Di kota itulah dia menempa diri untuk mereguk ilmu yang diinginkan. Kadangkala dia pergi ke Madinah. Di kedua kota suci itulah Imam Bukhari menulis sebagian karyanya dan menyusun dasar- dasar al-Jami’ al-Sahih

______________

Guru & Murid
______________

Melihat kepakaran Imam Bukhari dari kegigihannya mendalami hadits, sederet nama besar para pakar hadits pernah ia kunjungi untuk belajar. “Aku menulis hadits dari 1.080 guru, yang semuanya adalah ahli hadis yang berpendirian bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan.” Di antara para guru itu adalah Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma’in, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Maki bin Ibrahim al-Balkhi, Abdullah bin Usman al-Marwazi, Abdullah bin Musa al-' Abbasi, Abu 'Asim al-Syaibani, Muhammad bin Abdullah al-Anshari, Muhammad bin Yusuf al-Baykandi dan Ibnu Rahawaih. Jumlah guru yang hadisnya diriwayatkan dalam kitab sahihnya sebanyak 289 guru.

- Hal ini dapat kita peroleh dari jumlah guru beliau yang riwayatnya terdapat dalam Shahih Bukhari. (Muhammad Muhammad Abu Syuhbah:314-315).

- Selain memiliki sekian banyak guru, Imam Bukhari juga meninggalkan sederet murid-murid yang juga pakar di bidang hadits. Diantara murid-muridnya, yang paling terkenal adalah Imam Muslim bin Hajjaj, Imam al-Tirmizi, Imam Abu Zur'ah, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Abu Dawud, Imam al-Nasa'I, Imam Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Ibrahim bin Mi’yal al-Nasafi, Hammad bin Syakir al-Nasawi dan Mansur bin Muhammad al-Bazdawi.
_____________________________

Di Uji 10 Pakar Ilmu Hadits :
______________________________

- Dongan ale dongan...! Padamasa naung lewat anggia, ungada do Iman Bukharion di uji sappulu pakar ilmu hadits. Masing masing manyiapkon parsapaan mengenai hadis setelah hadisi di baen tar balik, sangape diacak urutanna.

- Tanyata sude parsapaan mengenai hadison bisa dijawab ia dengan benar. Dohot hata na lain, iboto ia hadis nasala (Dibalik/diacak) dohot nabenar. _________________________________

Macam Pandapot tu Iman Bukhari :
_________________________________

- Imam Abu Hatim al-Razi misalnya, berkata: “Khurasan belum pernah melahirkan seorang yang melebihi Bukhari. Di Irak pun tidak ada yang melebihi darinya."

- Demikina juga dengan Imam Muslim pernah mencium di antara kedua mata Imam Bukhari seraya berkata: “Guru, biarkan aku mencium kedua kakimu. Engkaulah Imam ahli hadis dan dokter penyakit hadis.”

- Ibnu Hajar al-Asqalani pernah berujar: “Seandainya pintu pujian dan sanjungan masih terbuka bagi generasi sesudahnya, niscaya kertas dan nafas akan habis. Karena ia (Imam Bukhari) bagaikan laut yang tak berpantai.”

- Imam Ibnu Ishaq bin Rawahaih, salah seorang guru Bukhari mengatakan: "Seandainya Imam Bukhari hidup pada masa al-Hasan, pasti akan banyak orang yang membutuhkannya dalam ilmu hadis serta mengetahui kealiman dan kefaqihannya.
_____________________

Macam Hasil karyanya
_____________________
Sebagai salah seorang ulama yang produktif menulis, Imam Bukhari telah menyumbangkan sejumlah karya kepada umat Islam, diantaranya:

1)al-Tarikh al-Shagir 2)al-Tarikh al-Awsath 3)al-Dhu'afa 4)Kitab al-Kuna 5)al-Adab al-Mufrad 6)al-Jami' al-Shahih (yang kemudian dikenal dengan Shahih al-Bukhari) 7)Raf'u al-Yadain fi al-Shalat 8)Khair al-Kalam fi al-Qira'at Khalfa al-Imam 9)al-Asyribah 10)Asami al-Sahabah 11)Birr al-Walidain 12)Khalq Af'al al-'Ibad 13)al-'Ilal fi al-Hadis 14)al-Musnad al-Kabir 15)al-Wihdan 16)al-Mabsuth 17)al-Hibah 18)al-Fawaid 19)Qadhaya al-Sahabat wa al-Tabi'in 20)al-Tafsir al-Kabir ____________________________________________________________________________ Kesimpulan
____________

- Dongan ale dongan...! Dengan demikian kita punya gambaran yang lebih jelas mengenai siapa Iman Bukhari dan tentunya akan lebih jelas lagi jika kitab-kitab karangan beliau ini kita pelajari.

- Semoga keimanan dan ketaqwaan kita pada Allah Swt lebih dapat ditingkatkan.

- Selamat Pagi di Hari Jum'at dan Selamat beraktivitas. Oya...! Insya Allah uraian mengenai Imam Muslim akan ada di "angkolafacebook.blogspot.com" Hal Agama. Enter...! Wassalam.(rfs)
________________________________________________________________
3 orang menyukai ini

No comments:

Post a Comment