Wednesday, February 13, 2013

"MANGALIGI NAMARIDI" Hal babulus bubalis 1

#SELAMAT  MALAM TAPANULI"
(Menyimak hubungan maridi tu persefsi / pengetahuan psikologi
dohot hubungan ni persefsi tu  horbo lagi maridi / hanya humor)
________________________________________________________

Para dongan...! Hahahaha....., hehe masongoni...!
Kakakakaka....kkk...kkk....

Begininya...!

Jika dongan datang ketulisan ini setelah terlebih dahulu melihat
image/gambar seorang wanita (si borutulang) sedang berjalan di
pematang sawah maroban ember dengan handuk di pundak, dan pada
gambar tersebut di tuliskan "Mangaligi namaridi di  batang aek",
maka bukan tidak mungkin dongan jadi berpikir jika membuka link
gambar tersebut akan melihat si borutulang sedang maridi di
batang aek. Herhehehe...

Jika demikian isi pikirannya, maka penulis blog menyatakan
dongan telah melakukan "persefsi yang benar (akan melihat si
borutulang maridi di batang aek)". Maksudna benar secara
psikologis, tapi salah secara adat dan agama. (Idia he anggia
siliginon borutulang niba lagi maridi. Biade...!-pen).

Terhadap hal ini, pakar komunikasi psikologi Jalaluluddin Rakhmat
mengatakan :

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan,
yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat
reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara
individu dengan dunia luarnya.

Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu,
diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu
menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera.

Jika uraian di atas dihubungkan dengan persefsi "akan melihat
siborutulang maridi di batang aek" maka proses berpikir ini
terjadi disebabkan dongan adalah seorang halak hita yang
memang pada masa-masa lalu sering melihat seorang borutulang
maranduk-anduk sekaligus maroban ember untuk mandi di
batang aek (Jika dongan halak arab/erofa belum tentu punya
persefsi yang sama).

Hebatnya...persefsi ini "akan semakin kuat" jika dongan memang
pernah mengalami/melihat siborutulang memang sedang mandi di
batang aek, baik secara sengaja mapun tidak (mangintip najolo/
natola sipaboa da anggia-pen).
Hahahaha...hehehehe....

Para dongan...!

Demikian sekilas persefsi dalam hubungannya dengan  mangaligi
borutulang yang sedang maridi dan taroban-oban tu internet on
caritona. Botima. (Cat : Cara persefsi seperti di atas berlaku
juga untuk banyak persoalan hidup-pen)

Begitupun...!

Yang mau saya sampaikan lewat tulisan ini adalah "Suatu ilustrasi
cerita humor ala Angkola" yang mana seorang boru tulang sedang
menuju batang aek got maridi (Bukan beliau yang maridi/aso jelas
mada-pen) dan selama di perjalannya ada sapa-sapa/tanya-tanya
dalam hatinya "Siapakah sebenarnya yang mandi di batang aek
tersebut.

Berikut gambarnya anggia, aso jelas mada :


Ternyata yang maridi di batang aeki napo binoto, begitupun
di lambung batang aeki/ saba adong juo namaridi.

_________________________

Indonma halakna anggia...!


_________________________

Indon lagi manyiram :


__________________________

Indon lagi mangalap-alapi :


_____________________

Adapun yang maridi dibatang aeiki :


_____________

Kesimpulan
_____________

Demikian sajian tulisan di malam ini para dongan, semoga dapat
menambah satetek pengetahuan + humor pelipur lara. Botima.

Begitupun, jika ingin tahu lebih banyak mengenai horbo, khususon
horbo Padang Bolak dapat mangambur anggia tu Padati Padang
Bolak. Pangamburanna margoar Texas Angkola

Selamat mangambur dan selamat borngin...!
______________________________________________________________
Cat :
* Image gambar diambil dari macam situs peternakan (JPEG) untuk
di olah menjadi (GIF) agar lebih seru/menarik isi tulisan.
PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

2 comments:

 1. Ai diingot ho dope ito tiki laho maridi, ho marlojong-lojong di batangi laos huadu sian pudi.
  Tarsingot do ahu tiki naung salpui.

  ReplyDelete
  Replies
  1. do...molo tu kemesraan nai. Dohot namarloong-lojong ima naso tarlupahon...hahaha....

   Delete