Wednesday, February 18, 2015

Al Ghazali dan Kata-Kata Bijak Islami-nya


#SELAMAT MALAM PARA  KAUM MUSLIMIN MUSLIMAT#
(Menyimak info sekitar Iman Al Ghazali dalam hubungannya dengan
otobigrafi Kata-Kata Bijak Islaminya)
______________________________________________________________
________________

Kata Pengantar
________________

Bismillahirrahmanirrahim...!

Alhamdulillah...!

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!

Pada saat penulis masih SMA, penulis pernah melihat gambaran
caver buku seperti dibawah ini :

Terhadap caver ini penulis berpikir pada masa itu, " Na hebatma
pal-pal ni bayo-on, haran ni pistarmada haran napal-laon bayo-on"

Dalam kurung...!

Hebat kalila botak-nya Bapak ini, karena pistarnyala mungkin makanya
botak bapak ini. Begitu penulis pikir atau begitu pikir penulis dengan
tanpa melihatpun sedikit apa isi buku tersebut.

Meski tidak melihat, tapi penulis ingat, "Tulisan sekeptisme-nya tidak
ada, tapi justru yang penulis ingat tulisannya adalah logika.

Para kaum muslimin muslimat dimanapun berada...!

Setelah berlangsung kurang lebih 23 tahun, malam ini penulis ingin
tahu lebih banyak mengenai beliau.

Karena itu...!

Jika anda ingin tahu juga mengenai beliau, maka tetaplah dipostingan
ini....dan...."Selamat menyimak...!"
__________________________________

Sekilas Otobiografi Al Ghazali
__________________________________Ket :
Nama al Ghazali
Era Zaman keemasan Islam
Aliran Islam Sunni (Shafi'i, Ash'ari)

* Minat utama

Teologi, Filsafat Islam, Fikih, Sufisme, Mistisisme, Psikologi,
Logika, Kosmologi

* Lahir

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i
(lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil
Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog
muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad
Pertengahan.

* Alasan bergelar asy-Syafi'i

Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid.
Gelar dia al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja
sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah
di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i
menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i.

Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang
tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali
adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka
yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia.

Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah,
pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia
pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111
Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

* Sifat Pribadi

Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah.
Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat
dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan
pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai pelbagai bidang ilmu
pengetahuan.

Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup
meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara
serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan.
Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli
sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami.

Imam al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi
tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekkah, Madinah,
Jerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang
telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang
sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi dia telah dididik dengan
akhlak yang mulia.

Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat riya, megah, sombong,
takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadat,
wara', zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan
dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT.
______________________________

Sekilas Pendidikan Al Ghazali
______________________________

Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa
orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh
pada peringkat ini membolehkan dia menguasai Bahasa Arab dan Parsi
dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia
mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqih,filsafat,
dan mempelajari segala pendapat keeempat mazhab hingga mahir dalam
bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut.

Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani
dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam
Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian
ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah
(sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad
pada tahun 484 Hijrah. Kemudian dia dilantik pula sebagai Naib Kanselor
di sana.

Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah,Madinah,Mesir
dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami
ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab
Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan
pemikiran manusia dalam semua masalah.
___________________________________________

Sekilas gambaran Buku-buku Al Gahazali
___________________________________________

* Tasawuf

Ihya Ulumuddin (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama)
merupakan karyanya yang terkenal

Kimiya as-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan)

Misykah al-Anwar (The Niche of Lights)

* Filsafat

Maqasid al-Falasifah
Tahafut al-Falasifah,[6] buku ini membahas kelemahan-kelemahan para
filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushdi dalam
buku Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence).

* Fiqih

Al-Mushtasfa min `Ilm al-Ushul

Logika
Mi`yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge)
Al-Qistas al-Mustaqim (The Just Balance)
Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq (The Touchstone of Proof in Logic)
_____________________________________

Macam Kata Mutiara Islami Al Ghazali
_______________________________________________

Penutup
__________

Demikian infonya para kaum muslimin muslimat, semoga dapat
memperluas wawasan kita khsusnya dibidang tokoh-tokoh
para Iman dalam Agama Islam...!

Karena sesungguhnya...!

Tokoh-tokoh muslim ini juga punya peran besar dalam perkembangan
Ilmu-ilmu Filsafat dan logika.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!
____________________________________________________
Cat :

__________________________ 

No comments:

Post a Comment