Friday, March 16, 2012

"HORAS TONDI MADINGIN PIR TONDI MATOGU"

#SELAMAT PAGI TAPANULI#
(Sekilas Pendapat Pada Peringatan Ulang Tahun Dalam Tinjauan Adat Tapanuli dan Agama Islam)
_______________________________________________________________

Dongan ale dongan, ito, anggi pun para boru ni tulang...! "Trimakasih pada semuanya yang telah mengucapkan Selamat Ulang Tahun padaku" Semoga kalian semua juga tetap dalam lindungan Allah Swt. Amin. Horas...!

Pagi ini, saya ingin berbagai informasi/diskusi dengan kalian mengenai macam hal yang berhubungan dengan Ultah. Semoga memberi manfaat untuk tambahan pengetahuan kita.
_____________________________________

Ulang Tahun Dalam Tinjauan Adat Batak
_____________________________________

- Sepengetahuan saya, adat kita tidak punya pengajaran khusus mengenai pentingnya "Memperingati Hari Ultah". Begitupun, saya menafsir peringatan ini erat hubungannya dengan "Mangupa-upa".

- Mangupa-upa itu sendiri sungguh sangat luas pengertianya, adanya mangupa dalam pernikahan, kenaikan jabatan/pangkat, kelulasan sekolah, dll. Tentunya sesuai dengan niat. Ada juga mangupa dari para anak untuk orangtuanya dan mangupa karena terhindar atau menghindari suatu bahaya.

- Singkat kata, saya memahaminya Peringatan Ultah dalam adat Batak sah dan boleh, meskipun tidak ada hubungannya dengan DNT (Dalihan Na Tolu) atau tidak ada sejenis anduri, sirih, dekke, daun pisang yang dihubungka erat dengan Ultah ini.
_______________________________________

Ulang Tahun Dalam Tinjauan Agama Islam
_______________________________________

- Sepengetahuan saya, agama Islam lewat Firman dan hadist tidak pernah memberitahu bagaimana hukumnya Ultah (Firman dan hadist yang memberitahu secara spesifik). Andai ada diantara dongan yang tahu, silakan diberitahu.

- Begitupun, saya berpikir memperingati Ultah dengan menyajikan sesajen (agama nenekmoyang) jelas tidak boleh. Begitu juga dengan kadaan modern sekarang ini, yang sebagian orang memperingatinya dengan pesta, minum, minum, narkoba, dll.

- Peran niat, cara melaksanakan sangat erat hubungnnya dengan boleh tidaknya Ultah dalam tinjauan Islami.

- Budi Hutasuhut mengatakan setelah tulisan ini diposting "Adat di Sipirok, sangat kuat dipengaruhi Islam. Dalam Islam dikenal acara perayaan ulang tahun. Misal, Maulid Nabi".

- Jika dihubungkan dengan pelaksanaan islami, maka saya berpendapat Ultah ini erat hubungannya dengan "Ucapan Rasa Syukur" atas nikmat usia. Karena itu, "Memperingati Ultah, dengan niat Syukur" perlu juga.
________________________

Pira Manuk Pahobol Tondi
________________________

- Tak dapat kita pungkiri, adat Tapanuli dalam mangupa-upa skala kecil (Ultah) sering melibatkan telor ayam/ pira ni manuk dengan sedikit sira dalam sepiring nasi putih.

- Pada saat ini diberikan pada yang ultah, maka akan terdengar kalimat "Aso hobol mada amang tondi dohot badanmu. Horas tondi madingin pir tondi matogu" ninna. Hobol=bulat.

Dongan ale dongan saya berpendapat mengenai hal ini :

- Bukan maksudnya pira nimanuk nai pangani yang menyebabkan menjadi pir tondi niba. Jika itu yang menyebabkannya maka jelas hal ini mendahului kekuasaan Ilahi. Dan tentunya menjadi tidak boleh sesuai ajaran agama. Masama anggia haran ni pira manuki menjadi selamat iba namangoluon.

- Jadi, anggo diau piramanuki adalah simbol/ibarat/perumpamaan/ pribahasana doi. Ibarat ulang kho amang songon sarindan, (songon aha dope attong, ma lupa uluon, maksudku molo sian luar limus tai molo nung dipangan jadi ro songon marsabut. Ah........bagi nadiama. Kesimpulan noma).
_____________

Kesimpulan
_____________

- Menurut Adat Batak dohot Agama Islam Ultah itu tola. Habis perkara.
- Molo ilehen orang tua pe najolo pira manuk di iba, haranni holong ni rohadoi, sekalian mangido tu Tuhattai aso panjang umur, sehat, mura rasoki. Marhahoras hata pendekna. Botima.

Kakakakaka...Horas tondi madingin pir tondi matogu. Ima rap tapangidohon di hangoluanon. Tu na ulang Tahun sanga inda. Pokokna sude horas. Horas sude...! horas...horas... horas. Botima.

Enter...! tu baribaan...takkup hamu siani anggi adik-e, katua kapala, ito iboto si boru nitulang. Ten...te...tennn...nnnn. Eng ing eng....brubas..... tung...tang...turatang....bum...ngok...ahhhhhhhhh... Alale umaaaa... "Jonjong boho utcok...! Selamat Ulang Tahun da mang. Panjang umur, gogoi nasikolai. Ulang pola pikirkon ayamu. Dapot konian karejo najeges saulakon, ulang kho lupa di hami damang. Pir tondi madingin pir tondi matogua. Nabo...! marbismillaho,....
Aummm.......mmmmmmm. (rfs). ___________________________________________________________
Suka · · Berhenti Mengikuti Kiriman · Bagikan Alie Taufan Siagian, Bayo Parlungun, dan Binsar Ahmad Hutasuhut menyukai ini.
_________________________________
Cat :
*  Sampai 1 Januari 2013 dilihat 57 kali
PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

No comments:

Post a Comment