Monday, April 2, 2012

"UNGUT-UNGUT - ANGKOLA"

#SELAMAT PAGI TAPANULI#
(Mangaligi Ungut-Ungut - Tinjauan Psikologi) ______________________________________________________________

Dongan ale Dongan...! loding sana sini
telah saya perbuat untuk mendapatkan
info seputar ungut-ungut, dan ternyata
belum saya temukan "Penjelasan
mengenai, apa, bagimana, darimana"
macam hal mengenai ungut-ungut. Info
umum yang saya dapat hanyalah
 pemberitahuan alamat lagu.

Pada pagi 3 April 2012 ini, ingin rasanya
memberi pendapat pribadi pada
ungut-ungut ini. Tujuan utamanya untuk mendapatkan info
tambahan dari parakawan jika ada yang punya.

Sedangkan tujuan tambahannya, yah...untuk belajar
bersama demi pengetahuan bersama pula. Berikut,
sebagian dari bunyi ungut-ungut yang dikutif dan
di buat sendiri : _____________________________________

Tilulilulit...tttttttt...tulit...tulit...tulit...
tut...tuttut...tut...tututut..tilulilulit...tttttttttttttt
tilulilulit...tttttttt...tulit...tulit...tulit...tttttttttttt
tut...tuttut...tut...tututut..tilulilulit...tttttttttttttt :

Arirang do hapijo........oooooooooo
asom siala di ro ba-roba....aaaaaaa
marsirang da di pangido...ooooo
so huboto aha salana da baya...aaaa

Tilulilulit...tttttttt...tulit...tulit...tulit...
tut...tuttut...tut...tututut..tilulilulit...tttttttttttttt ________________________________________________

Jambatan Antumangan...nnnnnnnn...dongan na dua tolu...uuu
namanakkok tu Purbatua...aaaaaaa...boru ni tulang...ggg
rela mau inda mangan...nnnnnnnnnn...dongan nadua tolu
Asalma rap hita nadua...aaaaaaaaa...boru ni tulang...ggg

Tilulilulit...tttttttt...tulit...tulit...tulit...
tut...tuttut...tut...tututut..tilulilulit...tttttttttttttt tilulilulit...tttttttt...
tulit...tulit...tulit...tttttttttttt tut...tuttut...tut...tututut..tilulilulit...tttttttttttttt : ___________________________________________________

Saba saba salupak...kkkk... da baya...aaaaaaaaaa
itonga huta da mangarimbas...ssssssssssssss
Hita da baya...aaaaaaa rap nasa huta...aaaaaaa
ulang baen tona tu unggas...sssssss

Tilulilulit...tttttttt...tulit...tulit...tulit...
tut...tuttut...tut...tututut..tilulilulit...tttttttttttttt _________________________________________

Marmayam da baya tu si mago mago...oooo
bahat halak mardua dua di sopo sopo...oooo
Sugari hoboto ho nagot mago...ooooo
gonan mahita nangkon pasuo...oooo...da baya...aaa

Tilulilulit...tttttttt...tulit...tulit...tulit...
tut...tuttut...tut...tututut..tilulilulit...tttttttttttttt
_________________________________________

PENDAPAT
__________

1. Mengenai arti kata Dipkiran saya ungut-ungut ini
sama artinya dengan keluh/ mengeluh. Contoh kalimat :

- Nabia deho utcok, biasi hum na mungut-ungut sajo karejomu.
- Butet...! nangkon pola mungut-ungut ho inang, hutabusipe
  aha ha giotmi

2. Daerah Asal Mula Ungut-ungut
Mengacu pada info-info internet, sepertinya semua wilayah
 tapsel pemiliknya, karena itu ada yang menyebutnya ungut-
ungut Mandailing, Angkola dan Padang Bolak.

Begitupun, saya merasa ungut-ungut ini lebih dekat dengan
Angkola Padang bolak. Artinya dari sanalah awalnya ungut-
ungut ini, apa lagi dengan melihat sebagian pekerjaannya
pada masa lampau adalah parmahan horbo yang selalu
ditemani suling.

3. Isi Pesan

- Dari hasil mendengar dan cerita para orang tua, ungut-ungut
ini banyak berisi mengenai keluh kesah akan kehidupan.
Karena itu saya merasa hampir sama juga dengan lagu
andung-andung dari Tapanuli Utara. Isi pesannya antara lan :

- Cita-cita yang kandas karena kesusahan hidup
- Cinta yang ditolak karena larangan orang tua
- Nasib / bagian hidup yang tak terelakkan
- Masa remaja yang hilang
- Kehilangan orang tua - dll.

4. Alat Musik
Hanya suling, yang bisa di tiup orang lain ataupun diri
sendiri pada saat ungut-ungut telah disampaikan.
(Tidak pakai alat  musik / hanya siul)

5. Lainnya :
- Termasuk kesenian tradisonal
- Tidak di ikutkan dalam acara-acara adat (DNT)
- Pelipurlara
- Pamago arsak ni roha
- Termasuk bagian dari sastra (?) ____________________________________________________

NEGATIF POSITIFNYA UNGUT-UNGUT (TINJAUAN PSIKOLOGI) _____________________________________________________

Dongan ale dongan...! Dengan tanpa dukungan teori-teoti
psikologi, saya berpendapat : Dampak Positif ;

- Tak dapat kita pungkiri bahwa selain hidup sebagai
perjuangan seumur hidup, hidup juga adalah misteri.
Misterinya kehidupan meski kita sudah bekerja keras
hasil tidaklah selalu memuaskan.

- Ketidak puasan ini tentunya tidak salah dilampiaskan lewat
"Ungut-Ungut" tujuannya untuk papuas na diroha, pamago
marsak meski hanya sesaat.

- Hata psikiologinya untuk mendapat kan keseimbangan
emosi dalam konflik internal kepribadian. Keseimbangan ini
sangat di butuhkan guna kelangsungan emosi kita untuk
menghadapi masalah masalah selanjutnya.

Damfak Negatif :

- Dipikiran saya, terlalu banyak mengeluh lewat ungut-ungut
tidaklah terlalu baik pula. Karena dapat mempengaruhi
emosi kita untuk "Mandele".

- Jika mandele hadir dalam kehidupan, maka hiduppun
menjadi tidak menyenangkan dan hal ini jelas
berpengaruh pula pada kondisi emosi kita.
_______________

KESIMPULAN
_______________

Dongan ale dongan...!

- Saya tidak keberatan pada adanya ungut-ungut dalam kehidupan,
malah sebaliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan
 emosi jiwa.
- Begitupun, saya berharap agar kita jangan terlalu banyak
berungut- ungut karena hidup ini adalah perjuangan.
- Dan perjuangan ini hanya dapat dimenangkan lewat
jiwa yang selalu menyala untuk mendapatkan kebahagiaan
du nia akhirat.

- Udai, Ferdinand Fos Siregar, Jenderal Prancis pada
perang Dunia na parjolo mandokkon, "Senjata paling ampuh
dimuka bumi ini adalah jiwa manusia yang selalu menyala".

Selamat Pagi para kawan Selamat beraktivitas para ito
pun para borutulang. Mari sama kita hadapi porang
hangoluanon dohot jiwa yang menyala .

- Jiwa yang menyala ini ada dalam pirtondi madingin,
pir tondi matogu bukan pada ungut-ungut yang selalu
membawa kita pada marungut-ungut.

Kakakakaka...kkk...kkk...Enter...!(rfs)
___________________________________________________
Cat : Video dan lirik unugt-ungut lainnya ada pada link :
http://angkolafacebook.blogspot.com/2013/03/ungut-ungut-angkola.html

No comments:

Post a Comment